ALGEMENE VOORWAARDEN


Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heb ik het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Bij Suraksha worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Beschadiging en diefstal

Suraksha heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ik meldt diefstal altijd bij de politie.

Geheimhouding
Suraksha is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Suraksha verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Medische indicaties en contra indicaties
Een massage of andere behandeling is een waardevolle aanvulling, maar geen vervanging van medische hulp. Je wordt altijd verzocht om een professional in te schakelen indien je ernstige klachten hebt. Ik ben geen fysiotherapeut of arts en werk voornamelijk preventief. Algemene klachten kunnen verbeteren na een behandeling, maar bij serieuze problemen kan je beter elders hulp zoeken. Ben je onder behandeling van een arts of specialist? Dan wordt je verzocht om vooraf te overleggen of een massage raadzaam is. Tevens worden de behandelingen niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Er kan niet gemasseerd worden indien één of meerdere van de volgende contra indicaties van toepassing zijn:
• Tumoren (kans op verergering of verspreiding)
• Hartklachten en hartafwijkingen (Door ontspanning kan het hartritme dalen. Overleg altijd even met je huisarts.)
• Bloedverdunners (overleg met je huisarts)
• Medicijnen met een gele waarschuwingssticker (overleg met je huisarts)
• Eerste 3 maanden van een zwangerschap (foetus kan loslaten)
• Koorts (kans op verergering door toename stofwisseling)
• Kanker (Overleg met je arts. In sommige gevallen kan het juist goed zijn. Het is raadzaam om dan naar een masseur te gaan die hierin gespecialiseerd is)
• Besmettelijke huidaandoeningen (i.v.m. besmetting en prikkeling van het proces)
• Infecties zoals griep, verkoudheid, keelontsteking e.d. (gevaar om acute fase op te wekken)
• Actieve ontstekingen (o.a. bij reuma; massage kan dit verergeren)
• Oedeemvorming
• Spataderen
• Verwondingen of onderhuidse bloedingen
• Psoriasis
• Trombose


Aansprakelijkheid

Suraksha is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Suraksha is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ook de heen- en terugreis is op eigen risico.

Suraksha is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Annuleren, verzetten en te laat komen
Annuleren of verzetten dient minimaal 48 uur van tevoren gedaan te worden. Dit kan per whatsapp bericht. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten van de afspraak ben ik gerechtigd om 50% van het te betalen tarief in rekening te brengen. Indien er binnen 24 uur afgezegd wordt, breng ik het volledige bedrag in rekening. Let op! Verzetten of een nieuwe afspraak maken betekent niet dat het bedrag niet meer voldaan hoeft te worden; dit staat los van elkaar.

Indien de cliënt 5 minuten of langer te laat is, kan ik die tijd van de behandeling afhalen en nog steeds het volledige bedrag in rekening brengen. Ik raad iedereen aan om tenminste 5 tot 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn, zodat er geen tijd onnodig verloren gaat.


Tarieven en betalingen
Ik werk met een betaald = gereserveerd systeem. Dit betekent dat je voorafgaand aan de behandeling of sessie een betaalverzoek en/of factuur ontvangt. Deze dien je binnen 48 uur te betalen, anders vervalt jouw optie en komt de plek weer vrij. Wanneer je langer dan 48 uur van tevoren de behandeling of sessie annuleert krijg je het volledige bedrag weer teruggestort. Binnen 48 uur krijg je de helft terug en binnen 24 uur blijft het volledige bedrag bij mij.

Alle tarieven voor particulieren zijn inclusief 21% BTW, voor zakelijke klanten exclusief 21% BTW. De betaling dient via een betaalverzoek voldaan te worden. Op verzoek kan de cliënt een factuur ontvangen.